การปิดกั้นการทำงานของ coronavirus ทำให้การปล่อยคาร์บอนทั่วโลกลดลง 17% เมื่อมีการปล่อยก๊าซของอินเดียลดลง 26% ตามการศึกษาโลกมีการปล่อยคาร์บอนลดลงอย่างมากระหว่างเดือนมกราคมและเมษายนเปรียบเทียบกับระดับเฉลี่ยในปี 2562 และสามารถลดลงระหว่างร้อยละ 4.4 ถึง 8 ต่อปี สิ้นปีนี้ตัวเลขดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงมากที่สุด

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองการศึกษายืนยันว่าผลกระทบของการ จำกัด การปล่อยมลพิษต่อปีในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การลดลงของการปล่อยมลพิษที่แน่นอนที่สุดรายปีที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากอินเดียแล้วประเทศอื่น ๆ เช่นอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็ลดการปล่อยลง 30.7% และ 31.6% ตามลำดับ ในประเทศจีนการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 23.9 การศึกษาเปิดเผย