หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของยูเนสโก กล่าววันนี้ว่า มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ส่งผลกระทบกับพิพิธภัณฑ์บางแห่งในโลกอย่างรุนแรง มีมากกว่าร้อยละ 10 ที่อาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกเลย

ภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ซี่งเป็นองค์กรในเครือขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ทำการสำรวจพิพิธภัณฑ์เกือบ 1,600 แห่งใน 107 ประเทศทั่วโลก พบว่า พิพิธภัณฑ์เกือบทุกแห่งทั่วโลกต้องปิดทำการเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 พิพิธภัณฑ์เอกชนหลายแห่งเกรงว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาล้มละลายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผลการสำรวจยังพบว่า พิพิธภัณฑ์มากกว่า 1 ใน 4 ในประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอาหรับ หวันเกรงว่า อาจจะต้องปิดทำการตลอดไป เออร์เนสโต ออตโทน รามิเรซ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโก กล่าวว่า การสูญเสียพิพิธภัณฑ์ หรือ ศูนย์วัฒนธรรม หรือ โรงละคร แม้เพียงแห่งเดียวก็ส่งผลกระทบกับความหลากหลาย พิพิธภัณฑ์สำคัญ ๆ ส่วนใหญ่ มีรายได้กว่าร้อยละ 70 จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมให้แก่นักท่องเที่ยว และการปิดบริการเป็นระยะเวลาหลาย ๆ เดือนจากการระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบกับการเงินของพิพิธภัณฑ์อีกหลายปี

Posted in new